Η αντιμετώπιση της απώλειας

Το πένθος είναι η φυσιολογική αντίδραση μετά από μια απώλεια. Τα συναισθήματα που βιώνουμε μετά από μια σημαντική απώλεια είναι η θλίψη, ο θυμός, οι ενοχές και ο φόβος. Τα στάδια του πένθους μετά από μια απώλεια, που όμως δεν είναι απαραίτητο ότι περνούν όλοι οι άνθρωποι, είναι η άρνηση, ο θυμός, η διαπραγμάτευση, η θλίψη και η αποδοχή. Η πιο οδυνηρή μορφή του ...read more