Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Ομαδική Ψυχοθεραπεία
Στην Κλινική Λυράκου (νοσηλεία και ψυχοθεραπευτικό κέντρο) οι ομαδικές ψυχοθεραπείες είναι απόλυτα ενταγμένες στην θεραπευτική παρέμβαση, τόσο στα πλαίσια της νοσηλείας όσο και των εξωτερικών ιατρείων.

Ο κάθε συμμετέχων βρίσκεται πλαισιωμένος τόσο από τους θεραπευτές (συνήθως δυο ψυχολόγοι) όσο και από την παρουσία άλλων μελών που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα - ασθένειες και δυσκολίες. Η δυνατότητα του κάθε ασθενή να μοιραστεί οτιδήποτε τον απασχολεί και να αλληλεπιδράσει με τους άλλους ασθενείς, πάντα με σεβασμό προς την προσωπικότητα των άλλων συμμετεχόντων, του επιτρέπει να κατανοήσει έμπρακτα ότι δεν είναι μόνος του στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και να κερδίσει την αισιόδοξη πεποίθηση ότι μέσα στην ομάδα όλοι μαζί μπορούν να τα καταφέρουν.  

Η ομάδα παρέχει μια στήριξη στον κάθε θεραπευόμενο και λειτουργεί σε πολλές περιπτώσεις σαν μια μονάδα κοινωνικοποίησης και κοινωνικής επανένταξης για το κάθε συμμετέχοντα.
 

Ομαδική Ψυχοθεραπεία Ψυχαναλυτικής κατεύθυνσης

Στην θεραπεία αυτή ο θεραπευόμενος έχει τη δυνατότητα να νιώσει έμπρακτα τα βιώματα που μοιράζονται οι υπόλοιποι συμμετέχοντες της ομάδας, να ακούσει πολλές ιδέες και εμπειρίες που συχνά νιώθει ότι τον αφορούν, αλλά δεν είχε ποτέ καταφέρει να εκφράσει ο ίδιος με δικά του λόγια, προσφέροντας του έτσι μια καλύτερη αυτογνωσία και μια πιο ολοκληρωμένη θεραπεία.

Συγκεκριμένα πραγματοποιείται μια καινοτόμος, με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα, παρέμβαση ομαδικής ψυχοθεραπείας διαμέσου της χρήσης διάφορων μορφών καλλιτεχνικής έκφρασης.

Το άμεσο όφελος μιας ομαδικής ψυχοθεραπείας ψυχοδυναμικής προσέγγισης με καλλιτεχνική διαμεσολάβηση (ζωγραφική, ελεύθερη συγγραφή, φωτογραφίες) είναι να δίνει την δυνατότητα στον συμμετέχοντα να εκφράσει πολλά στοιχεία του υποσυνειδήτου, τα οποία σε μια άμεση ψυχοθεραπευτική προσέγγιση θα μπλοκάρονταν από διάφορες διαδικασίες άμυνας. Ο θεραπευόμενος συνεπώς μπορεί να εκφραστεί πιο άμεσα και πιο ελεύθερα, ένω ταυτόχρονα κατανοεί καλύτερα και πιο ενεργητικά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του.
 

Ομαδική Ψυχοθεραπεία Γνωσιακής - Συμπεριφορικής κατεύθυνσης

Αναπόσπαστο συστατικό της γνωσιακής συμπεριφορικής θεραπείας είναι η ψυχο-εκπαίδευση. Η ψυχο-εκπαίδευση έχει διδακτικό χαρακτήρα με σκοπό την πληροφόρηση, ενημέρωση και εκπαίδευση του ατόμου (και των συγγενών τους) για τη φύση της νόσου (πχ. κρίσεις πανικού, διατροφικές διαταραχές, σχιζοφρένεια, ιδεοψυχαναγκασμούς κτλ) και τα χαρακτηριστικά της, για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που η ψυχική νόσος προκαλεί.

Η ψυχοεκπαιδευτική παρέμβαση γίνεται σε χωριστές ομάδες, μία για τους ασθενείς και παράλληλα μία άλλη για τους συγγενείς με στόχο να καλυφθούν οι ανάγκες των ασθενών και των συγγενών τους για ενημέρωση και υποστήριξη, δίνοντας τους παράλληλα την ευκαιρία να εκφράσουν  τα προσωπικά τους βιώματα, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να αισθανθούν πως δεν είναι μόνοι τους.

Μελέτες δείχνουν πως οι ασθενείς (και οι οικογένειες τους) που έχουν συμμετάσχει σε ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες παρουσιάζουν βελτίωση:
στην πρόληψη των υποτροπών, στην καλύτερη ενημέρωση για την ασθένειά τους, στην κινητοποίηση τους για αλλαγή αλλα και στην απόστιγματοποίηση της ψυχικής νόσου.

Μέσω απο ομάδες ψυχο-εκπαίδευσης  ο ασθενής αλλα και οι οικείοι του μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με την πάθηση τους και τα συμπτώματα τους, εξετάζοντας τα αίτια, τους παράγοντες που συχνά διατηρούν το πρόβλημα αλλα και τους τρόπους αντιμετώπισης του.

Μέσω της ψυχοεκπαίδευσης το άτομο αλλα και οι οικείοι του μαθαίνουν τεχνικές που μπορεί να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν απο μόνοι τους και μετά το τέλος της θεραπείας.


H διοίκηση της εταιρείας σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε επί σειρά δεκαετιών και δεσμεύεται να συνεχίσει την συνεπή, υπεύθυνη και ανθρωποκεντρική παροχή υπηρεσιών. Θέλουμε επίσης να διευκρινίσουμε ότι η Κλινική μας ουδεμία σχέση ή συνεργασία έχει με συνεφείς δομές ή άλλα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ψυχικής υγείας, ακόμη κι αν αυτά τυγχάνει να φέρουν παρεμφερή ή παρόμοι επωνυμία με την "ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε."
/UserFiles/timokatalogos-5-6-2020.pdf
/theseis-ergasias-gr.html
/contact-gr.html
http://www.klinikilyrakou.gr/psychometric-tests-gr/psychometrika-ergaleia.html