Ψυχομετρικά Εργαλεία

Τα ψυχομετρικά εργαλεία είναι επιστημονικά test βασισμένα σε έρευνα και σταθμισμένα δημογραφικά και πολιτιστικά σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού για το οποίο προορίζονται (νόρμα), ώστε να εξάγουν σημαντικά ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα. 

Τα test προσωπικότητας αποσκοπούν στη διερεύνηση εις βάθους της προσωπικότητας του ατόμου αξιολογώντας συγκεκριμένα επίκτητα και εγγενή χαρακτηριστικά της ψυχοπαθολογίας. 

Στην Κλινική Λυράκου υπάρχει η δυνατότητα να χορηγηθεί το Πολυφασικό Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας της Μιννεσότα, MMPI-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory, MMPI-II). Το MMPI-2 είναι το πιο έγκυρο και ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο για την αξιολόγηση της ενήλικης ψυχοπαθολογίας στον κόσμο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αξιοπιστία στην κλινική πράξη ως εργαλείο για τη διαμόρφωση κλινικών διαγνώσεων, για την αξιολόγηση συμπτωμάτων προσωπικής και κοινωνικής δυσλειτουργίας, για τη συμβουλευτική σταδιοδρομίας, τη συμβουλευτική γάμου,  όπως και για τη διερεύνηση των ψυχολογικών παραγόντων που μπορεί να επηρεάσουν το άτομο σε ένα εύρος ψυχο-πιεστικών καταστάσεων. 

Το ερωτηματολόγιο αυτό μπορεί να χορηγηθεί στην περίπτωση που ο πελάτης το επιθυμεί ή/και ο ειδικός το κρίνει απαραίτητο για να έχουν μια όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εικόνα  της δομή της προσωπικότητας του ατόμου. 
H διοίκηση της εταιρείας σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε επί σειρά δεκαετιών και δεσμεύεται να συνεχίσει την συνεπή, υπεύθυνη και ανθρωποκεντρική παροχή υπηρεσιών. Θέλουμε επίσης να διευκρινίσουμε ότι η Κλινική μας ουδεμία σχέση ή συνεργασία έχει με συνεφείς δομές ή άλλα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ψυχικής υγείας, ακόμη κι αν αυτά τυγχάνει να φέρουν παρεμφερή ή παρόμοι επωνυμία με την "ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε."
/UserFiles/timokatalogos-Kliniki-Lyrakou_22-11-2021.pdf
/theseis-ergasias-gr.html
/contact-gr.html
http://www.klinikilyrakou.gr/psychometric-tests-gr/psychometrika-ergaleia.html