Θεραπεία Άνοιας - Alzheimer

Θεραπεία Άνοιας - Alzheimer


Υπάρχει ένας αριθμός ευνοϊκών μέσων ο όποιος μπορεί να διευκολύνει την κατάσταση του ασθενή και των συγγενών του. Οι βελτιώσεις μπορούν να επιτευχθούν μέσω της φυσικής, συναισθηματικής και επίσης διανοητικής ενεργοποίησης, παραδείγματος χάριν με τη βοήθεια των φυσιοθεραπειών ή των εργοθεραπειών. 

Στο αρχικό στάδιο, η κατάρτιση των λειτουργιών σκέψης και μνήμης πρέπει να παρέχεται προσεκτικά, διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος στον ασθενή να υπενθυμίζονται πάντα διανοητικές δυνατότητές όπου χάνονται. 

Όπως με πολυάριθμες άλλες ασθένειες δεν υπάρχει καμία θεραπεία για την ασθένεια, αλλά φαρμακευτικές αγωγές μπορούν να βελτιώσουν τα συμπτώματα της ασθένειας. Υπάρχει ένας αριθμός φαρμάκων στην αγορά σήμερα για τη βελτίωση της λειτουργίας εγκεφάλου, αυτά είναι τα αντιανοιακά ή ψυχοτροπικά φάρμακα όπως ορίζονται. 

Στην Κλινική Λυράκου ο πάσχων από άνοια αλλά και η οικογένειά του, αντιμετωπίζονται με βάση ένα πρόγραμμα εξατομικευμένο ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες του κάθε ασθενή, όπως στα πρότυπα ευρωπαϊκά κέντρα.H διοίκηση της εταιρείας σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε επί σειρά δεκαετιών και δεσμεύεται να συνεχίσει την συνεπή, υπεύθυνη και ανθρωποκεντρική παροχή υπηρεσιών. Θέλουμε επίσης να διευκρινίσουμε ότι η Κλινική μας ουδεμία σχέση ή συνεργασία έχει με συνεφείς δομές ή άλλα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ψυχικής υγείας, ακόμη κι αν αυτά τυγχάνει να φέρουν παρεμφερή ή παρόμοι επωνυμία με την "ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε."
/UserFiles/timokatalogos-Kliniki-Lyrakou_22-11-2021.pdf
/theseis-ergasias-gr.html
/contact-gr.html
http://www.klinikilyrakou.gr/psychometric-tests-gr/psychometrika-ergaleia.html