Θεραπεία Alzheimer (Αλτσχαιμερ) στην Κλινική Λυράκου

Alzheimer


Η ασθένεια του Alzheimer περιγράφηκε αρχικά το 1907 από τον παθολόγο Alois Alzheimer. Το συνηθέστερα γνωστό σύμπτωμα της ασθένειας του Alzheimer είναι σύγχυση. Αυτή η συμπεριφορά μας αναγκάζει in particular για να γίνει «αποξενωμένους» από άλλους και για να είναι απρόβλεπτους στις αλληλεπιδράσεις μας. Η σύγχυση μπορεί επίσης να εμφανιστεί ξαφνικά ή μετά από μια αγχωτική κατάσταση για παράδειγμα μετά από μια παραμονή σε νοσοκομείο, άμεσα μετά από χειρουργική επέμβαση κ.λπ... 

Οι άνθρωποι με το Alzheimer πάσχουν κυρίως από εξασθένηση μνήμης, αποπροσανατολισμό, προβλήματα συγκέντρωσης, προγραμματισμού και κρίσης, αλλαγών προσωπικότητας καθώς επίσης αντίληψης, διαταραχών ομιλίας και βάδισης. Στο τελικό στάδιο, οι διάφορες άλλες σωματικές λειτουργίες  όπως η κατάποση και η διαδικασία έκκρισης επηρεάζονται. Κατά τη διάρκεια της ασθένειας του Alzheimer, οι ασθενείς χάνουν την ανεξαρτησία τους στη διαχείριση της καθημερινής ζωής. 
  
/psychometric-tests-gr.html
/theseis-ergasias-gr.html
/contact-gr.html
/blog/