ψυχογηριατρικό, θεραπεία Alzheimer, θεραπεία έλλειψης μνήμης, θεραπεία άνοιας

Ψυχογηριατρικό

Θεραπεία Άνοιας - Alzheimer

Υπάρχει ένας αριθμός ευνοϊκών μέσων ο όποιος μπορεί να διευκολύνει την κατάσταση του ασθενή και των συγγενών του. Οι βελτιώσεις μπορούν να επιτευχθούν μέσω της φυσικής, συναισθηματικής και επίσης διανοητικής ενεργοποίησης, παραδείγματος χάριν με τη βοήθεια των φυσιοθεραπειών ή των εργοθεραπειών.
Η ασθένεια του Alzheimer περιγράφηκε αρχικά το 1907 από τον παθολόγο Alois Alzheimer. Το συνηθέστερα γνωστό σύμπτωμα της ασθένειας του Alzheimer είναι σύγχυση. Αυτή η συμπεριφορά μας αναγκάζει in particular για να γίνει «αποξενωμένους» από άλλους και για να είναι απρόβλεπτους στις αλληλεπιδράσεις μας
 

Άνοια

Η άνοια είναι διάχυτη νόσος του εγκεφάλου και εκδηλώνεται με σταδιακή έκπτωση των ανώτερων γνωστικών λειτουργιών ( μνήμη, λόγος, κριτική ικανότητα, εκτελεστικές λειτουργίες ) συνοδευόμενη από σταδιακή και σημαντική έκπτωση της λειτουργικότητας και εμφανείς μεταβολές στην προσωπικότητα.
/psychometric-tests-gr.html
/theseis-ergasias-gr.html
/contact-gr.html
/blog/