Αντιμετώπιση Οξέων Περιστατικών

Αντιμετώπιση Οξέων Περιστατικών


Η διαδικασία της αντιμετώπισης ενός ψυχικά πάσχοντα σε κρίση είναι ίσως από τα πιο διφορούμενα θέματα στα σύγχρονα επαγγέλματα που ασχολούνται με την ψυχική υγεία. Με βάση την ραγδαία πρόοδο της ψυχιατρικής, της φαρμακολογίας και της ψυχολογίας – ψυχοθεραπείας, η αντιμετώπιση της οξέας φάσης ενός περιστατικού έχει πλέον γίνει πολύ πιο αποτελεσματική αλλά και πιο πολύπλοκη ως διαδικασία. Οι επαγγελματίες οφείλουν να συνεργάζονται άμεσα και αποτελεσματικά για την έγκαιρη, αποτελεσματική και γρήγορη αντιμετώπιση του περιστατικού. Στα πλαίσια αυτά η κλινική Λυράκου έχει αναπτύξει ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο αντιμετώπισης οξέων φάσεων, το οποίο λειτουργεί αποτελεσματικά και γρήγορα προς όφελος του ασθενούς. 
 
Στην διαδικασία αυτή ψυχίατροι, ψυχολόγοι, εργοθεραπευτές, νοσηλευτές και λοιποί συνεργάτες συνεργάζονται στενά με σκοπό την γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της κατάστασης που προκύπτει. 

Φαρμακολογικά η ραγδαία πρόοδος, που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε άμεσα αυτές τις καταστάσεις χωρίς καταστολή ή φαρμακολογική «καθήλωση» παρά μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις. 

Αρχικά, παρεβμαίνουμε ψυχοθεραπευτικά στον έλεγχο της οξέας φάσης και εν συνεχεία εστιάζουμε στην αντιμετώπιση του πυρήνα της πάθησης, με κύριο στόχο την μακροχρόνια λειτουργικότητα  του ασθενούς, μέσα στην κοινωνία. 

Για παράδειγμα σε ένα περιστατικό με κατάθλιψη που εμφανίζει έντονο αυτοκτονικό ιδεασμό, αρχικά στόχος είναι ο περιορισμός και ο έλεγχος αυτού του ιδεασμού. Με αυτό σαν γνώμονα δίνουμε έμφαση σε λόγους που θα μπορούσαν να αποτρέψουν τον ασθενή να γίνει αυτόχειρας.

Αυτό μας δίνει την δυνατότητα να ελέγξουμε με την βοήθεια των φαρμάκων, την κρίση που είναι το κύριο μέλημά μας και μετά να επικεντρωθούμε στην κανονική θεραπεία του ασθενούς, εστιάζοντας στην προσπάθεια, στα βαθιά αίτια της νόσου.

Τα ψυχομετρικά τεστ που συμπεριλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μπορούν υπο συγκεκριμένες συνθήκες να δώσουν αντικειμενικά αποτελέσματα.
Σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν την έγκυρη και έγκαιρη ιατρική γνωμάτευση και φυσικά δεν αποτελούν προτροπή για οποιαδήποτε ενέργεια δίχως την συμβουλή ειδικού ιατρού ή ψυχολόγου.
 
 


H διοίκηση της εταιρείας σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε επί σειρά δεκαετιών και δεσμεύεται να συνεχίσει την συνεπή, υπεύθυνη και ανθρωποκεντρική παροχή υπηρεσιών. Θέλουμε επίσης να διευκρινίσουμε ότι η Κλινική μας ουδεμία σχέση ή συνεργασία έχει με συνεφείς δομές ή άλλα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ψυχικής υγείας, ακόμη κι αν αυτά τυγχάνει να φέρουν παρεμφερή ή παρόμοι επωνυμία με την "ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε."
/UserFiles/timokatalogos-Kliniki-Lyrakou_22-11-2021.pdf
/theseis-ergasias-gr.html
/contact-gr.html
http://www.klinikilyrakou.gr/psychometric-tests-gr/psychometrika-ergaleia.html