Ναρκωτικά Εθισμός, θεραπεία & Απεξάρτηση Ναρκωτικών - Κλινική Λυράκου

Ουσιών

Α) Εθιστική διαδικασία. Ορισμοί γενικοί προβληματισμοί.
 
• Πως γίνεται κάποιος «τοξικομανής»

 
Γίνεσαι τοξικομανής λέει ο William Burroughs χωρίς να το σχεδιάσεις. Αφήνεσαι να κάνεις μια επαφή με την ουσία (ναρκωτικά) και η καθημερινότητα αυτόματα κάνει τα υπόλοιπα. Άλλοι εθίζονται εύκολα, άλλοι γρήγορα. Γίνεσαι τοξικομανής γιατί δεν έχεις ισχυρά κίνητρα προς μια άλλη κατεύθυνση.

Κανείς δεν γίνεται τυχαία τοξικομανής. Πολλοί λόγοι, πολλοί παράγοντες στην αλληλοδιαπλοκή τους διαμορφώνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο ο συγκεκριμένος άνθρωπος, τη συγκεκριμένη στιγμή ωθείται στην επιλογή των ουσιών  (ναρκωτικά) και χάνεται στον κόσμο τους. Το φάσμα των μορφών της τοξικομανίας αλλά και των τύπων των τοξικομανών είναι ευρύτατο. Γι’ αυτό και η κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεται στην ιδιαιτερότητα και στην μοναδικότητά της.

Σύμφωνα με τον Olivenstein,  διευθυντή του κέντρου Marmotan στο Παρίσι, ένα από τα πρώτα κέντρα στην Ευρώπη που ασχολήθηκαν με το πρόβλημα του εθισμού, η εξαρτητική διαδικασία θα μπορούσε να περιγραφεί επιγραμματικά σαν ένα τρίγωνο που αποτελείται από το συγκεκριμένο περιβάλλον του ασθενή, την συγκεκριμένη ουσία (ναρκωτικά) που χρησιμοποιεί και την συγκεκριμένη προσωπικότητα που έχει. Ο συνδυασμός αυτών των παραμέτρων (ουσία - ναρκωτικά), περιβάλλον, προσωπικότητα ) συνιστά την εξάρτηση.

Ουσιαστικά ο εθισμός αποτελεί μια καινούρια ισορροπία στην ψυχική μηχανή του ατόμου, μία «λύση» που αναζητεί το άτομο γύρω από την οποία οργανώνεται όλη η συμπεριφορά του ατόμου, η προσωπικότητα του αλλά και η παθολογία του.
 
Β) Θεραπευτικό πλαίσιο και επικοινωνία με τον ασθενή.
 
• Τύπος θεραπείας και οι θεωρητικές καταβολές του εν λόγω θεραπευτικού πλαισίου.
Στην Κλινική Λυράκου προσφέρουμε την ψυχιατρική και ψυχολογική αξιολόγηση του ασθενούς έτσι ώστε το πρόγραμμα απεθισμού και της σωματικής απεξάρτησης να είναι εξατομικευμένο ανάλογα με τις ιδιαίτερες σωματικές και ψυχολογικές ανάγκες του ασθενούς.

Στόχος είναι ο ασθενής να εμπλακεί σε ένα πλαίσιο κινητοποίησης ώστε να μπορέσει να συνεχίσει την θεραπεία του εξερχόμενος της κλινικής. Ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι της θεραπείας είναι τόσο η φαρμακευτική αγωγή όσο και το γενικό υποστηρικτικό πλαίσιο που παρέχει η κλινική. Συγκεκριμένα η απομόνωση του ασθενούς, από το περιβάλλον του, η προστασία του από την παντοδυναμία του εθισμού, η ρύθμιση της φυσικής του κατάστασης, της σωματικής του υγιεινής, αποτελούν τις πρώτες και απαραίτητες προϋποθέσεις.

Οι θεραπευτικές παρεμβάσεις δεσμέυονται στα θεωρητικά πλαίσια τις θεραπείας των 12 βημάτων, της ψυχοδυναμικής - ψυχαναλυτικής κατεύθυνσης και την γνωσιακής ψυχοθεραπείας.

Το κλειστό πρόγραμμα θεραπείας διαρκεί 4 έως 5 εβδομάδεςH διοίκηση της εταιρείας σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε επί σειρά δεκαετιών και δεσμεύεται να συνεχίσει την συνεπή, υπεύθυνη και ανθρωποκεντρική παροχή υπηρεσιών. Θέλουμε επίσης να διευκρινίσουμε ότι η Κλινική μας ουδεμία σχέση ή συνεργασία έχει με συνεφείς δομές ή άλλα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ψυχικής υγείας, ακόμη κι αν αυτά τυγχάνει να φέρουν παρεμφερή ή παρόμοι επωνυμία με την "ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε."
/UserFiles/timokatalogos-Kliniki-Lyrakou_22-11-2021.pdf
/theseis-ergasias-gr.html
/contact-gr.html
http://www.klinikilyrakou.gr/psychometric-tests-gr/psychometrika-ergaleia.html