Νέες Υπηρεσίες απο την κλινική Λυράκου

rTMS

Επαναληπτικός Διακρανιακος Μαγνητικος Ερεθισμος

Ο εγκεφαλικός ερεθισμός, σε αντίθεση με την φαρμακολογία εστιάζεται στους ηλεκτρικούς μηχανισμούς του εγκεφάλου οι οποίοι προκαλούν εντοπισμένες αλλαγές στους χημικούς μηχανισμούς και κατ’ επέκταση στην φαρμακολογία. Με απλά λόγια, η τοπική εφαρμογή μαγνητικού πεδίου στον εγκέφαλο προκαλεί δίοδο ηλεκτρικού ρεύματος το οποίο τροποποιεί τους νευροδιαβιβαστές με αποτέλεσμα την καλύτερη λειτουργία τους που μεταφράζεται σε μικρότερη ή καθόλου φαρμακευτική αγωγή ή ανταπόκρισή τους σε αγωγή στην οποία προηγουμένως αντιστέκονταν.
   
ECT

Ηλεκτροσπασμοθεραπεία

Η ηλεκτροσπασμοθεραπεία αντιπροσωπεύει μια αξιόπιστη, ασφαλή και αποτελεσματική θεραπευτική μέθοδο χωρίς σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες.  Στην κλινική πράξη απαντάται και ως ECT (electroconvulsive therapy).
 


/psychometric-tests-gr.html
/theseis-ergasias-gr.html
/contact-gr.html
/blog/