Μετά την νοσηλεία παρακολούθηση

Μετά την νοσηλεία παρακολούθηση

Είναι γνωστό ότι οι παθήσεις ψυχικής φύσεως χρήζουν, συνήθως, μεσομακροχρόνιας στήριξης και παρακολούθησης, ούτως ώστε να αποφευχθεί η υποτροπή της νόσου, η οποία πολλές φορές οδηγεί σε επαναεισαγωγή του ασθενή σε κάποια κλινική.

Με γνώμονα το καλό του ασθενή, την αποφυγή της υποτροπής τους και την βοήθεια στην επίλυση προβλημάτων που πολλές φορές ανακύπτουν με το εξιτήριο στον οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό τομέα, οι ιατροί και ψυχολόγοι της κλινικής προσφέρουν υποστήριξη και μετά την νοσηλεία του ασθενή.

Συνήθως μετά το εξιτήριο ζητείται από τον ασθενή η «σύναψη ενός θεραπευτικού συμβολαίου», η παρακολούθησή του δηλαδή, σε τακτά χρονικά διαστήματα, στα εξωτερικά ιατρεία, από τους ψυχιάτρους και ψυχολόγους της κλινικής.


H διοίκηση της εταιρείας σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε επί σειρά δεκαετιών και δεσμεύεται να συνεχίσει την συνεπή, υπεύθυνη και ανθρωποκεντρική παροχή υπηρεσιών. Θέλουμε επίσης να διευκρινίσουμε ότι η Κλινική μας ουδεμία σχέση ή συνεργασία έχει με συνεφείς δομές ή άλλα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ψυχικής υγείας, ακόμη κι αν αυτά τυγχάνει να φέρουν παρεμφερή ή παρόμοι επωνυμία με την "ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε."
/UserFiles/timokatalogos-Kliniki-Lyrakou_22-11-2021.pdf
/theseis-ergasias-gr.html
/contact-gr.html
http://www.klinikilyrakou.gr/psychometric-tests-gr/psychometrika-ergaleia.html