Μετά την νοσηλεία παρακολούθηση

Μετά την νοσηλεία παρακολούθηση

Είναι γνωστό ότι οι παθήσεις ψυχικής φύσεως χρήζουν, συνήθως, μεσομακροχρόνιας στήριξης και παρακολούθησης, ούτως ώστε να αποφευχθεί η υποτροπή της νόσου, η οποία πολλές φορές οδηγεί σε επαναεισαγωγή του ασθενή σε κάποια κλινική.

Με γνώμονα το καλό του ασθενή, την αποφυγή της υποτροπής τους και την βοήθεια στην επίλυση προβλημάτων που πολλές φορές ανακύπτουν με το εξιτήριο στον οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό τομέα, οι ιατροί και ψυχολόγοι της κλινικής προσφέρουν υποστήριξη και μετά την νοσηλεία του ασθενή.

Συνήθως μετά το εξιτήριο ζητείται από τον ασθενή η «σύναψη ενός θεραπευτικού συμβολαίου», η παρακολούθησή του δηλαδή, σε τακτά χρονικά διαστήματα, στα εξωτερικά ιατρεία, από τους ψυχιάτρους και ψυχολόγους της κλινικής.
/psychometric-tests-gr.html
/theseis-ergasias-gr.html
/contact-gr.html
/blog/