Οικογενειακή θεραπεία

Οικογενειακή θεραπεία


Η συμβίωση με έναν ασθενή, που αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας, τις περισσότερες φορές είναι δύσκολη και επιβαρύνει την οικογένεια με ένα επιπλέον άγχος, πέραν των υπολοίπων της καθημερινότητας. Παράλληλα η δυσκολία που υπάρχει στο να κατανοήσει η οικογένεια τη φύση της ψυχικής ασθένειας, πολλές φορές φέρνει συγκρούσεις μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον.

Στα πλαίσια στήριξης της ίδιας της οικογένειας, γίνονται στην Κλινική Λυράκου συνεδρίες ( είτε ατομικές είτε ομαδικές ) από εξειδικευμένους ψυχολόγους. Σκοπός των εν λόγω συνεδριών είναι να κατανοήσουν τα υγιή μέλη της οικογένειας, τους τρόπους χειρισμού ενός ψυχικά πάσχοντα ασθενή, τη φύση της ασθένειάς του καθώς και τα λάθη που ενδεχομένως έχουν υποπέσει και οι ίδιοι, με στόχο να επιτευχθεί η αρμονική συμβίωση του ασθενή με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.
 
/psychometric-tests-gr.html
/theseis-ergasias-gr.html
/contact-gr.html
/blog/