Άνοια - Θεραπεία στην Κλινική Λυράκου

Άνοια
Η άνοια είναι μια διάχυτη νόσος του εγκεφάλου και εκδηλώνεται με σταδιακή έκπτωση των ανωτέρων γνωστικών λειτουργιών (μνήμη, λόγος, κριτική ικανότητα, εκτελεστικές λειτουργίες) συνοδευόμενη από σταδιακή και σημαντική έκπτωση της λειτουργικότητας και εμφανείς μεταβολές στην προσωπικότητα.

Η νόσος Alzheimer είναι η πιο συχνή μορφή άνοιας (60%) και συνήθως εκδηλώνεται σε άτομα άνω των 65 ετών, με κύριο χαρακτηριστικό την ανάπτυξη πολλαπλών γνωστικών ελλειμμάτων, που οφείλονται στη διάχυτη ατροφία του εγκεφαλικού φλοιού.

Ένα μέρος των ανοϊκών διαταραχών (όπως η αγγειακή άνοια, η άνοια που έχει προκληθεί από τραύμα εγκεφάλου, η νεοπλασματική άνοια, η άνοια που οφείλεται σε λοιμώδη νόσο), μπορεί να έχει θετική εξέλιξη ακόμη και πλήρη ίαση, γεγονός που συνιστά την ενδολεχή διαγνωστική εξέταση σημαντικό και απαραίτητο στάδιο πριν το σχεδιασμό της θεραπείας.

Η έγκαιρη διάγνωση αποτελεί σημαντικό παράγοντα αναχαίτισης των μνησιακών διαταραχών και καθορίζει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των θεραπευτικών παρεμβάσεων, που μπορούν να γίνουν για τη συγκεκριμένη νόσο.
 

Συμβουλευτείτε την Κλινική Λυράκου για τη θεραπεία για την άνοια.


H διοίκηση της εταιρείας σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε επί σειρά δεκαετιών και δεσμεύεται να συνεχίσει την συνεπή, υπεύθυνη και ανθρωποκεντρική παροχή υπηρεσιών. Θέλουμε επίσης να διευκρινίσουμε ότι η Κλινική μας ουδεμία σχέση ή συνεργασία έχει με συνεφείς δομές ή άλλα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ψυχικής υγείας, ακόμη κι αν αυτά τυγχάνει να φέρουν παρεμφερή ή παρόμοι επωνυμία με την "ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε."
/UserFiles/timokatalogos-Kliniki-Lyrakou_22-11-2021.pdf
/theseis-ergasias-gr.html
/contact-gr.html
http://www.klinikilyrakou.gr/psychometric-tests-gr/psychometrika-ergaleia.html