Εξωτερικά Ιατρεία

Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο
 

Θεραπευτικές συνεδρίες-ψυχοθεραπευτική παρέμβαση ατόμων που δεν χρήζουν νοσηλείας

Η πολυετή κλινική εμπειρία μας σε προβλήματα ψυχικής φύσεως και η προσεκτική αξιολόγηση και πρόσληψη προσωπικού μας ώθησε να δημιουργήσουμε τμήμα εξωτερικών ιατρείων για ανθρώπους που δεν χρήζουν νοσηλείας.

περισσότερα


Μετά την νοσηλεία παρακολούθηση

Είναι γνωστό ότι οι παθήσεις ψυχικής φύσεως χρήζουν, συνήθως, μεσομακροχρόνιας στήριξης και παρακολούθησης, ούτως ώστε να αποφευχθεί η υποτροπή της νόσου, η οποία πολλές φορές οδηγεί σε επαναεισαγωγή του ασθενή σε κάποια κλινική.

 


Κέντρο Μνήμης

Η μνήμη είναι βασικό στοιχείο της γνωστικής λειτουργίας του κάθε ανθρώπου. Είναι σημαντική για κάθε δραστηριότητα είτε είναι ακαδημαϊκή, ψυχαγωγική ή κοινωνική. Η μνήμη χαρακτηρίζει την προσωπικότητα του ατόμου και δίνει στον καθένα μια ξεχωριστή ταυτότητα.

περισσότεραΟικογενειακή θεραπεία

Η συμβίωση με έναν ασθενή, που αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας, τις περισσότερες φορές είναι δύσκολη και επιβαρύνει την οικογένεια με ένα επιπλέον άγχος, πέραν των υπολοίπων της καθημερινότητας.

περισσότερα Θεραπείες με ιατρικά μηχανήματα

περισσότερα

 /psychometric-tests-gr.html
/theseis-ergasias-gr.html
/contact-gr.html
/blog/